Overige informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Geleverde zorg moet goed zijn, daarvan is iedereen overtuigd. Maar wat is goede zorg? De overheid heeft wettelijk bepaald wat dat precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ligt vast aan welke verplichtingen zorgaanbieders moeten voldoen. Als natuurgeneeskundige therapeut val ik ook onder deze wetgeving, dus ook onder het Wkkgz-klachtrecht en -tuchtrecht. Vanwege mijn aansluiting bij de beroepsorganisaties BATC, CAT en BER voldoe ik aan alle verplichtingen die hieruit voortvloeien. Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) Deze wet (Boek 7 BW, Afdeling 5, Titel 7) regelt de rechten en plichten in de relatie tussen cliënt en zorgverlener en is ook volledig van toepassing op de relatie die ik met mijn cliënten heb. Als een zorgverlener iemand behandelt, heeft de zorgvrager op grond van de Wgbo een geneeskundige behandelingsovereenkomst met de zorgverlener. Deze overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de zorgvrager (of zijn/haar vertegenwoordiger) zich met een concrete hulpvraag tot de zorgverlener wendt en de zorgverlener vervolgens op deze vraag ingaat. Een schriftelijke overeenkomst is niet nodig. Toch vind ik het belangrijk om een aantal zaken goed op papier vast te leggen en dat document bij de eerste afspraak samen te ondertekenen. Dat document kunt u hier inzien. Beroepscode Voor zover mijn beroepsverenigingen beroepscodes hebben, leef ik deze natuurlijk na. Beroepsaansprakelijkheid Vanzelfsprekend staat professionele kwaliteit centraal in mijn handelen (zie ook hierboven), omwille van uw gezondheid. Maar mocht er onverhoopt iets gebeuren waardoor u schade lijdt door een beroepsfout van mij, dan ben ik daarvoor verzekerd (via mijn beroepsorganisaties). Corona/Covid-19 en hygiëne in het algemeen Natuurlijk neem ik alle nodige maatregelen om overbrenging van ziekteverwekkers te voorkomen. Dus volg ik de adviezen van het RIVM, ook met betrekking tot het coronavirus Covid-19. Ik reken graag op uw medewerking en verzoek u om thuis te blijven bij klachten die duiden op de aanwezigheid van een besmettelijke ziekteverwekker. Privacyverklaring Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. In deze privacyverklaring geef ik aan welke gegevens ik van u verwerk en hoe ik zorg dat uw gegevens bij mij veilig zijn.
14 overige informatie 01
14 overige informatie 04 beroepsaansprakelijkheidsverzekering 14 overige informatie 05 hygiene 14 overige informatie 03 wgbo 14 overige informatie 06 privacyverklaring 14 overige informatie 02 wkkgz
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki

Overige informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Geleverde zorg moet goed zijn, daarvan is iedereen overtuigd. Maar wat is goede zorg? De overheid heeft wettelijk bepaald wat dat precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ligt vast aan welke verplichtingen zorgaanbieders moeten voldoen. Als natuurgeneeskundige therapeut val ik ook onder deze wetgeving, dus ook onder het Wkkgz- klachtrecht en -tuchtrecht. Vanwege mijn aansluiting bij de beroepsorganisaties BATC, CAT en BER voldoe ik aan alle verplichtingen die hieruit voortvloeien. Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) Deze wet (Boek 7 BW, Afdeling 5, Titel 7) regelt de rechten en plichten in de relatie tussen cliënt en zorgverlener en is ook volledig van toepassing op de relatie die ik met mijn cliënten heb. Als een zorgverlener iemand behandelt, heeft de zorgvrager op grond van de Wgbo een geneeskundige behandelingsovereenkomst met de zorgverlener. Deze overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de zorgvrager (of zijn/haar vertegenwoordiger) zich met een concrete hulpvraag tot de zorgverlener wendt en de zorgverlener vervolgens op deze vraag ingaat. Een schriftelijke overeenkomst is niet nodig. Toch vind ik het belangrijk om een aantal zaken goed op papier vast te leggen en dat document bij de eerste afspraak samen te ondertekenen. Dat document kunt u hier inzien. Beroepscode Voor zover mijn beroepsverenigingen beroepscodes hebben, leef ik deze natuurlijk na. Beroepsaansprakelijkheid Vanzelfsprekend staat professionele kwaliteit centraal in mijn handelen (zie ook hierboven), omwille van uw gezondheid. Maar mocht er onverhoopt iets gebeuren waardoor u schade lijdt door een beroepsfout van mij, dan ben ik daarvoor verzekerd (via mijn beroepsorganisaties). Corona/Covid-19 en hygiëne in het algemeen Natuurlijk neem ik alle nodige maatregelen om overbrenging van ziekteverwekkers te voorkomen. Dus volg ik de adviezen van het RIVM, ook met betrekking tot het coronavirus Covid-19. Ik reken graag op uw medewerking en verzoek u om thuis te blijven bij klachten die duiden op de aanwezigheid van een besmettelijke ziekteverwekker. Privacyverklaring Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. In deze privacyverklaring geef ik aan welke gegevens ik van u verwerk en hoe ik zorg dat uw gegevens bij mij veilig zijn.
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki