Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. In deze privacyverklaring geef ik aan welke gegevens ik van u verwerk en hoe ik zorg dat uw gegevens bij mij veilig zijn. Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki Rustenburgerstraat 235-B 1073 GB Amsterdam +31 6 13094246 info @ voetreflexologie-reiki.nl (op de link klikken, of zonder spaties overtypen)

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk persoonsgegevens die u zelf aan mij verstrekt en die van belang zijn voor mijn dienstverlening aan u. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en in persoonlijk contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk van u alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die te maken hebben met uw gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk -alleen met uw toestemming en voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij aangaan- uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om mijn dienstverlening (behandeling/behandelplan) goed af te stemmen op uw behoefte; om uw betaling te kunnen afhandelen (facturering).

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik uw gegevens verzamel. Ik bewaar uw gegevens tot maximaal 10 jaar na de laatste behandeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sinds de oprichting van mijn praktijk in 2007 heeft zich dit niet voorgedaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites plaatsen op de computer, mobiele telefoon of tablet van bezoekers. Cookies zijn een middel om de web-ervaring prettiger en gebruiksvriendelijker te maken. Ik gebruik alleen cookies die nauwelijk of geen privacygevolgen hebben, zoals (bepaalde) analytische cookies om (geanonimiseerd) bezoekersstatistieken bij te houden. De betreffende gegevens zijn niet tot personen herleidbaar. Voor deze cookies, die nauwelijks of geen inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info @ voetreflexologie-reiki.nl (op de link klikken, of zonder spaties overtypen). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw identiteitsbewijs), het nummer van uw identiteitsbewijs en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er verder nog op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden- bij-de-ap

Hoe beveilig ik persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info @ voetreflexologie-reiki.nl (op de link klikken, of zonder spaties overtypen).
15 privacyverklaring 01
15 privacyverklaring 02 15 privacyverklaring 03 15 privacyverklaring 04 15 privacyverklaring 05 15 privacyverklaring 06 15 privacyverklaring 07 15 privacyverklaring 09
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki

Privacyverklaring

Algemene verordening

gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. In deze privacyverklaring geef ik aan welke gegevens ik van u verwerk en hoe ik zorg dat uw gegevens bij mij veilig zijn. Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki Rustenburgerstraat 235-B 1073 GB Amsterdam +31 6 13094246 info @ voetreflexologie-reiki.nl (op de link klikken, of zonder spaties overtypen)

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk persoonsgegevens die u zelf aan mij verstrekt en die van belang zijn voor mijn dienstverlening aan u. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en in persoonlijk contact.

Bijzondere en/of gevoelige

persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk van u alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die te maken hebben met uw gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke

grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk -alleen met uw toestemming en voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij aangaan- uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om mijn dienstverlening (behandeling/behandelplan) goed af te stemmen op uw behoefte; om uw betaling te kunnen afhandelen (facturering).

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik uw gegevens verzamel. Ik bewaar uw gegevens tot maximaal 10 jaar na de laatste behandeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sinds de oprichting van mijn praktijk in 2007 heeft zich dit niet voorgedaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik

gebruik

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites plaatsen op de computer, mobiele telefoon of tablet van bezoekers. Cookies zijn een middel om de web-ervaring prettiger en gebruiksvriendelijker te maken. Ik gebruik alleen cookies die nauwelijk of geen privacygevolgen hebben, zoals (bepaalde) analytische cookies om (geanonimiseerd) bezoekersstatistieken bij te houden. De betreffende gegevens zijn niet tot personen herleidbaar. Voor deze cookies, die nauwelijks of geen inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info @ voetreflexologie-reiki.nl (op de link klikken, of zonder spaties overtypen). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw identiteitsbewijs), het nummer van uw identiteitsbewijs en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er verder nog op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf- doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe beveilig ik persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info @ voetreflexologie-reiki.nl (op de link klikken, of zonder spaties overtypen).
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki