Aurahealing

Achtergrondinformatie We bestaan uit energie, zo stelt de syllabus voor de opleiding tot aurahealer van Nederlof Centrum/Nederlof Foundation (2006). Dat uitgangspunt ligt ten grondslag aan de opleiding en aan alle daarin aan bod komende werkwijzen. Zo’n stelling en de betekenis ervan voor praktische toepassing als aurahealer vragen om een nadere beschouwing. In deze context kun je niet om Albert Einstein heen. Hij stelde dat energie en massa (de ‘E’ en ‘m’ uit de beroemde formule uit zijn relativiteitstheorie: E=mc 2 ) dezelfde aanduidingen zijn voor dezelfde grootheid. De eenvoudiger, en daardoor misschien meer aansprekende, tekst ‘Alles is energie. Meer is er niet.’ wordt hem ook wel toegedicht, maar hoogstwaarschijnlijk heeft hij dat niet gezegd. Er is in ieder geval geen betrouwbare bron voor te vinden. Einstein was zelfs een criticus van de quantummechanica. Hij weigerde te geloven dat het waarnemen van een object direct gevolgen kon hebben voor een ander object, ook over grote afstand. Je kunt stellen dat dat fenomeen gaat over wat later ‘quantumverstrengeling’ zou worden genoemd: het verschijnsel dat twee deeltjes zó met elkaar verstrengeld zijn dat ze hetzelfde bestaan delen. Einstein weigerde dat laatste te accepteren, en noemde dat ‘spukhafte Fernwirkungen’ (spookachtige invloed op afstand). Hij vermoedde, samen met enkele andere wetenschappers (Boris Podolsky, Nathan Rosen), dat deeltjes over andere, nog onontdekte eigenschappen beschikten die hierop van invloed waren. Maar in 2015 heeft de Technische Universiteit Delft het bestaan van quantumverstrengeling aangetoond. Het voert te ver om de bewijsvoering hier uit de doeken te doen, maar het komt er op neer dat de informatieuitwisseling tussen deeltjes onmiddellijk is, dus sneller dan het licht. Dat werd voor onmogelijk gehouden omdat de lichtsnelheid als absoluut maximum geldt. En in mei 2021 werd in het vakblad Science beschreven hoe deze verstrengeling is opgewekt in minitrommeltjes van ca. 70 picogram: 70 keer een miljoenste van een miljoenste gram, en dat is in quantumtermen zelfs nog zwaar. Twee afzonderlijke trommelvellen speelden elk een ritme dat verrassend genoeg overeenkwam. De Volkskrant schrijft hierover op 6 mei 2021: “Volgens [Carlo] Beenakker [fysicus, Universiteit Leiden] laat dat resultaat vooral zien dat er geen fundamentele grens bestaat tussen onze wereld en de quantumwereld, een vermoeden dat de meeste fysici al langer hebben. ‘Ook jij en ik zijn dan quantummechanische wezens, alleen zijn wij zo groot dat je van die quantumeffecten niets meer merkt.’ Volgens de meest gangbare theorieën lekken de quantumkrachten van grote voorwerpen namelijk al snel weg in de omgeving.” Het idee dat er geen fundamentele grens bestaat tussen onze wereld en de quantumwereld is direct verbonden met de veronderstelling van het bestaan van een groot energetisch krachtveld, waarin en waarlangs alle deeltjes met elkaar communiceren. En dat ook reageert op het bewustzijn van de omgeving, op aandacht. Lynne McTaggart, een Amerikaanse wetenschapsjournalist, heeft uitgebreid onderzoek naar dat veld gedaan. Zij stelt op basis daarvan dat geest en lichaam van de mens niet van elkaar en van hun omgeving te scheiden zijn. Volgens haar interacteren zij voortdurend met een “oceaan van microscopische vibraties die alles met alles in het universum blijken te verbinden als een soort onzichtbaar netwerk”. Hoe mooi sluit dit allemaal aan op de opleiding tot aurahealer: We bestaan uit energie. En hoe mooi is het dan om dit vanuit het idee van de aanwezigheid van een groot quantumveld waarin alles met alles is verbonden praktisch te vertalen: energie bij levende wezen bestaat uit een samenhang tussen het fysieke lichaam, het mentale centrum, de chakra’s, de aura (energetisch lichaam) en externe invloeden. De betekenis die dit heeft voor ziekte en genezing is dat wat er zich in één onderdeel afspeelt zal doorwerken naar de andere onderdelen. Dit geeft een geweldig breed scala aan aangrijpingspunten en methoden om ziekten en andere verstoringen aan te pakken. De opleiding AuraTouch is zeer veelzijdig en kent een groot aantal werkwijzen. De rode draad, het gemeenschappelijke therapeutische doel, is dat verstoringen in het organisme als energetische verstoringen worden gezien en op die manier worden aangepakt, waarbij de behandelaar op aandachtige, liefdevolle, heilzame wijze een connectie maakt tussen het energetische krachtveld en de cliënt. Het is hierbij niet relevant op welk niveau een verstoring zich bevindt: fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel. Mijn ‘gereedschapskistje’ bevat diverse methoden, die allemaal op een eigen en specifieke wijze, met eigen aangrijpingspunten, zijn gericht op de één of andere vorm van energetisch behandelen. Hieronder volgt een korte opsomming met korte beschrijving: 1. Aurahealing: gericht op behandeling van verstoringen via het auraveld. Dat houdt in: schoonmaken, verstoringen en tekorten in het auraveld opsporen en energetisch repareren, werken in verschillende lagen van het auraveld. 2. Chakrahealing: gericht op behandeling van verstoringen via het chakrasysteem. Dat omvat opsporen van specifiek omschreven verstoringen (met behulp van pendel) en energetisch repareren ervan. Tevens voedingsadviezen als specifieke aanvulling op de behandeling van yin/yangverstoringen. 3. Kleurenleer: in combinatie met aurahealing en chakrahealing gericht op begrip van de betekenis van kleuren in het energetische veld, kleurtekening (‘kleurenfoto’) maken en interpreteren, toepassen van kleurenleer bij de aurahealing en chakrahealing. 4. Sjamanisme: hoewel de veelzijdigheid en diepgang van dit werkgebied niet in een zin samen te vatten is, lijkt mij de beste typering dat sjamanisme gericht is op het gebruik van kennis uit de zgn. niet-alledaagse werkelijkheid (benedenwereld, bovenwereld), onder andere met hulp van spirit helpers. De technieken omvatten: werken met krachtdieren en andere spirit helpers (ook zgn. hoogniveau gidsen voor channeling met de bovenwereld), opsporen van verloren zielendelen, wegnemen van intrusies, sjamanistische reizen voor informatie. 5. Karakterstructuren: kennis hiervan geeft inzicht in de relatie tussen lichaamsbouw en psychodynamiek. In de opleiding wordt een energetische dimensie toegevoegd door een relatie te leggen tussen structuur en de ‘toestand’ van de aura en de chakra’s. Naast direct werken in aura en chakra’s kunnen lichaamsoefeningen worden gegeven als ondersteuning bij het doorbreken van vaste, niet helpende, patronen. 6. Diverse andere technieken gericht op zowel het fysieke als het energetische lichaam, zoals werken met bergkristal, frequentietekort opheffen en specifieke lokale technieken (pijn wegnemen, met energetische ‘laser’ werken, fysieke en energetische blokkades wegnemen). De aurahealing-behandeling U bent altijd geheel gekleed. Tijdens de behandeling zit u op een kruk of ligt u op een massagetafel. Soms kan ik u vragen om te gaan staan. Een sessie duurt in de regel anderhalf uur. Veel van de behandelvormen binnen de aurahealing vinden plaats in uw energieveld of op een andere energetische manier. Bij de aurahealing vindt dan ook veel minder directe lichamelijke aanraking plaats dan bij reiki, de voetreflexbehandeling, de metamorfosemassage of de energie-in-balansbehandeling. Tijdens een eerste sessie aurahealing zal ik altijd de eerste laag van het aura, de laag direct rond het lichaam, schoonmaken en scannen. Eventuele verstoringen en energietekorten ‘repareer’ ik. Tijdens dit deel van de behandeling zit u op een kruk. Verder zal ik tijdens een eerste sessie ook het hele chakrasysteem nalopen op diverse verstoringen en deze verhelpen. Hierbij ligt u op een massagetafel. Voor wat er in volgende sessies gebeurt, is geen standaard te geven. We kiezen de best toepasselijke werkvorm uit mijn gereedschapskistje. En wat we ook doen, we bepalen dat samen, in goed overleg.
07 aurahealing 01
07 aurahealing 02
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki
07 Aurahealing 03 07 aurahealing 06 07 aurahealing 05 07 aurahealing 04 07 aurahealing 07 07 aurahealing 08 07 aurahealing 09 07 aurahealing 09 07 aurahealing 10

Aurahealing

Achtergrondinformatie We bestaan uit energie, zo stelt de syllabus voor de opleiding tot aurahealer van Nederlof Centrum/Nederlof Foundation (2006). Dat uitgangspunt ligt ten grondslag aan de opleiding en aan alle daarin aan bod komende werkwijzen. Zo’n stelling en de betekenis ervan voor praktische toepassing als aurahealer vragen om een nadere beschouwing. In deze context kun je niet om Albert Einstein heen. Hij stelde dat energie en massa (de ‘E’ en ‘m’ uit de beroemde formule uit zijn relativiteitstheorie: E=mc 2 ) dezelfde aanduidingen zijn voor dezelfde grootheid. De eenvoudiger, en daardoor misschien meer aansprekende, tekst ‘Alles is energie. Meer is er niet.’ wordt hem ook wel toegedicht, maar hoogstwaarschijnlijk heeft hij dat niet gezegd. Er is in ieder geval geen betrouwbare bron voor te vinden. Einstein was zelfs een criticus van de quantummechanica. Hij weigerde te geloven dat het waarnemen van een object direct gevolgen kon hebben voor een ander object, ook over grote afstand. Je kunt stellen dat dat fenomeen gaat over wat later ‘quantumverstrengeling’ zou worden genoemd: het verschijnsel dat twee deeltjes zó met elkaar verstrengeld zijn dat ze hetzelfde bestaan delen. Einstein weigerde dat laatste te accepteren, en noemde dat ‘spukhafte Fernwirkungen’ (spookachtige invloed op afstand). Hij vermoedde, samen met enkele andere wetenschappers (Boris Podolsky, Nathan Rosen), dat deeltjes over andere, nog onontdekte eigenschappen beschikten die hierop van invloed waren. Maar in 2015 heeft de Technische Universiteit Delft het bestaan van quantumverstrengeling aangetoond. Het voert te ver om de bewijsvoering hier uit de doeken te doen, maar het komt er op neer dat de informatieuitwisseling tussen deeltjes onmiddellijk is, dus sneller dan het licht. Dat werd voor onmogelijk gehouden omdat de lichtsnelheid als absoluut maximum geldt. En in mei 2021 werd in het vakblad Science beschreven hoe deze verstrengeling is opgewekt in minitrommeltjes van ca. 70 picogram: 70 keer een miljoenste van een miljoenste gram, en dat is in quantumtermen zelfs nog zwaar. Twee afzonderlijke trommelvellen speelden elk een ritme dat verrassend genoeg overeenkwam. De Volkskrant schrijft hierover op 6 mei 2021: “Volgens [Carlo] Beenakker [fysicus, Universiteit Leiden] laat dat resultaat vooral zien dat er geen fundamentele grens bestaat tussen onze wereld en de quantumwereld, een vermoeden dat de meeste fysici al langer hebben. ‘Ook jij en ik zijn dan quantummechanische wezens, alleen zijn wij zo groot dat je van die quantumeffecten niets meer merkt.’ Volgens de meest gangbare theorieën lekken de quantumkrachten van grote voorwerpen namelijk al snel weg in de omgeving.” Het idee dat er geen fundamentele grens bestaat tussen onze wereld en de quantumwereld is direct verbonden met de veronderstelling van het bestaan van een groot energetisch krachtveld, waarin en waarlangs alle deeltjes met elkaar communiceren. En dat ook reageert op het bewustzijn van de omgeving, op aandacht. Lynne McTaggart, een Amerikaanse wetenschapsjournalist, heeft uitgebreid onderzoek naar dat veld gedaan. Zij stelt op basis daarvan dat geest en lichaam van de mens niet van elkaar en van hun omgeving te scheiden zijn. Volgens haar interacteren zij voortdurend met een “oceaan van microscopische vibraties die alles met alles in het universum blijken te verbinden als een soort onzichtbaar netwerk”. Hoe mooi sluit dit allemaal aan op de opleiding tot aurahealer: We bestaan uit energie. En hoe mooi is het dan om dit vanuit het idee van de aanwezigheid van een groot quantumveld waarin alles met alles is verbonden praktisch te vertalen: energie bij levende wezen bestaat uit een samenhang tussen het fysieke lichaam, het mentale centrum, de chakra’s, de aura (energetisch lichaam) en externe invloeden. De betekenis die dit heeft voor ziekte en genezing is dat wat er zich in één onderdeel afspeelt zal doorwerken naar de andere onderdelen. Dit geeft een geweldig breed scala aan aangrijpingspunten en methoden om ziekten en andere verstoringen aan te pakken. De opleiding AuraTouch is zeer veelzijdig en kent een groot aantal werkwijzen. De rode draad, het gemeenschappelijke therapeutische doel, is dat verstoringen in het organisme als energetische verstoringen worden gezien en op die manier worden aangepakt, waarbij de behandelaar op aandachtige, liefdevolle, heilzame wijze een connectie maakt tussen het energetische krachtveld en de cliënt. Het is hierbij niet relevant op welk niveau een verstoring zich bevindt: fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel. Mijn ‘gereedschapskistje’ bevat diverse methoden, die allemaal op een eigen en specifieke wijze, met eigen aangrijpingspunten, zijn gericht op de één of andere vorm van energetisch behandelen. Hieronder volgt een korte opsomming met korte beschrijving: 1. Aurahealing: gericht op behandeling van verstoringen via het auraveld. Dat houdt in: schoonmaken, verstoringen en tekorten in het auraveld opsporen en energetisch repareren, werken in verschillende lagen van het auraveld. 2. Chakrahealing: gericht op behandeling van verstoringen via het chakrasysteem. Dat omvat opsporen van specifiek omschreven verstoringen (met behulp van pendel) en energetisch repareren ervan. Tevens voedingsadviezen als specifieke aanvulling op de behandeling van yin/yangverstoringen. 3. Kleurenleer: in combinatie met aurahealing en chakrahealing gericht op begrip van de betekenis van kleuren in het energetische veld, kleurtekening (‘kleurenfoto’) maken en interpreteren, toepassen van kleurenleer bij de aurahealing en chakrahealing. 4. Sjamanisme: hoewel de veelzijdigheid en diepgang van dit werkgebied niet in een zin samen te vatten is, lijkt mij de beste typering dat sjamanisme gericht is op het gebruik van kennis uit de zgn. niet-alledaagse werkelijkheid (benedenwereld, bovenwereld), onder andere met hulp van spirit helpers. De technieken omvatten: werken met krachtdieren en andere spirit helpers (ook zgn. hoogniveau gidsen voor channeling met de bovenwereld), opsporen van verloren zielendelen, wegnemen van intrusies, sjamanistische reizen voor informatie. 5. Karakterstructuren: kennis hiervan geeft inzicht in de relatie tussen lichaamsbouw en psychodynamiek. In de opleiding wordt een energetische dimensie toegevoegd door een relatie te leggen tussen structuur en de ‘toestand’ van de aura en de chakra’s. Naast direct werken in aura en chakra’s kunnen lichaamsoefeningen worden gegeven als ondersteuning bij het doorbreken van vaste, niet helpende, patronen. 6. Diverse andere technieken gericht op zowel het fysieke als het energetische lichaam, zoals werken met bergkristal, frequentietekort opheffen en specifieke lokale technieken (pijn wegnemen, met energetische ‘laser’ werken, fysieke en energetische blokkades wegnemen). De aurahealing-behandeling U bent altijd geheel gekleed. Tijdens de behandeling zit u op een kruk of ligt u op een massagetafel. Soms kan ik u vragen om te gaan staan. Een sessie duurt in de regel anderhalf uur. Veel van de behandelvormen binnen de aurahealing vinden plaats in uw energieveld of op een andere energetische manier. Bij de aurahealing vindt dan ook veel minder directe lichamelijke aanraking plaats dan bij reiki, de voetreflexbehandeling, de metamorfosemassage of de energie-in-balansbehandeling. Tijdens een eerste sessie aurahealing zal ik altijd de eerste laag van het aura, de laag direct rond het lichaam, schoonmaken en scannen. Eventuele verstoringen en energietekorten ‘repareer’ ik. Tijdens dit deel van de behandeling zit u op een kruk. Verder zal ik tijdens een eerste sessie ook het hele chakrasysteem nalopen op diverse verstoringen en deze verhelpen. Hierbij ligt u op een massagetafel. Voor wat er in volgende sessies gebeurt, is geen standaard te geven. We kiezen de best toepasselijke werkvorm uit mijn gereedschapskistje. En wat we ook doen, we bepalen dat samen, in goed overleg.
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki